با سلام

متاسفانه روز گذشته شاهد افزایش شدید نرخ بودیم. با توجه به این افزاش نرخ، 
قیمت دامنه ها تا ساعاتی دیگر افزایش پیدا خواهد کرد و از امروز کلیه دامنه ها با نرخ جدید محاسبه می شود.
توجه داشته باشید؛ میهن برای پسوندهای اصلی دامنه؛ بدون هیچ سودی قیمت هارا در نظر میگیرد.

با تشکر


dateTime.tuesday, dateTime.september 4, 2018

« بازگشت