50 درصد تخفیف سرویس هاست دانلود.
 
 
» کد تخفیف: hostdl50
 
 
» لینک سفارش: https://goo.gl/22XyeY
 
 

»» توضیحات:
 
  • کد تخفیف تنها برای دوره اول سرویس قابل استفاده است و بر روی فاکتور تمدید سرویس اعمال نمی شود.
  • کد تخفیف تنها برای سیکل پرداخت ماهیانه قابل استفاده است.
  • کد تخفیف را در مرحله آخر سفارش در کادر " کد تخفیف" وارد نمایید


dateTime.tuesday, dateTime.november 6, 2018

« بازگشت